Jaký byl letošní školní rok v jesličkách My Nanny?

Podívejte se spolu s námi , co všechno jsme v letošním roce s dětmi stihli, co nového se nejen děti, ale také my naučili a kolik legrace jsme si v jeslích užili.

Hop into a good year“ – tak by se dal nazvat začátek nového školního roku. Společně s rodiči jsme přivítali nové děti a seznámili je se vzdělávacím programem, který je vytvořen speciálně i pro ty nejmenší.

Program zahrnuje nejen výtvarné činnosti a pohybové aktivity, ale také hodiny angličtiny se zkušeným lektorem. Během celého roku děti poznávají samy sebe, kamarády, svou rodinu, zvířata, počasí, učíme je neznečišťovat okolí, třídíme odpad a vštěpujeme jim další znalosti a dovednosti. Naším cílem je umožnit dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, a získat tak na něj reálný pohled. Na prvním místě však zůstává spontánní hra dětí.

Během roku vzniklo několik společných tematických projektů. Proběhla naše druhá halloweenská oslava, dlabání dýní, tvoření z kaštanů a podzimního listí a také se za námi přišel podívat čert a Mikuláš. Na vánoční stromeček plný dárků, cukroví a radosti vzpomínáme rovněž velmi často. Jaro jsme přivítali výtvarnou dílnou, zasadili velikonoční osení, obarvili vajíčka a upekli beránka. Den dětí jsme pak oslavili ve společnosti Médi Bédi. Čarodějnický rej plný strašidýlek jsme si užili na čerstvém vzduchu, nechybělo ani grilování a nové pískoviště. Pravidelnou součástí se také staly hodiny dětské jógy.

Narozeninové oslavy našich dětí jsou pro nás samozřejmostí, stejně tak medaile a diplom na rozloučenou pro děti, které směřují do „velké“ školky.

Pravidelná společná setkávání rodičů v jeslích upevňují naše společné pouto a pocit sounáležitosti, proto i rodiče bereme jako nedílnou součást My Nanny.

Tímto bychom vám chtěli poděkovat za důvěru. Jsme šťastné, že jste si vybrali právě nás. Byl to krásný rok, bude se nám po něm stýskat, ale již se nemůžeme dočkat dalšího.

K a D